Border Shadow

1. Design > Edit HTML
2. Cari code dekat bawah ni
#content-wrapper {
3. Copy code dekat bawah ni and pastekan dekat bawah #content-wrapper { tu tadi

-moz-box-shadow: 0 0 5px 5px #000000;
-webkit-box-shadow: 0 0 5px 5px #000000;
box-shadow: 0 0 5px 5px #000000;
Merah : Colour shadow dia . Boleh tukar dekat sini .

No comments:

Post a Comment